ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ-ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

RESEARCH ON EARLY DIAGNOSIS OF BREAST CANCER FROM COMPUTER-AIDED PROCESSING OF X-RAY IMAGES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1995
  6. 262-283
    • Currently, mammography is the best method for the detection of breast cancer. However, the radiologist fails to detect 10 to 30% of cancer cases in first trial, with two-thirds of them being detected retrospectively. It is believed that computerized analysis of radiographic images will assist the radiologist as a "second opinion" in detecting lesions and in making improved diagnostic decisions. It is also expected that the automated analysis of radiographic images using digital-neural technology will increase the efficiency and effectiveness of wide range, massive mammographic screening. In this presentation we examine the state-of-the-art in Computer-Aided Diagnosis (CADx) technology for breast cancer detection and classification, and we briefly report on our own research on this subject.
    • Έρευνα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού με επεξεργασία ακτινογραφιών από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πιστεύεται ότι η μέθοδος αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία των διαγνώσεων.