Κανονισμός της εν Χαλκηδόνι ιεράς εκκλησίας της Αγίας Ευφημίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23461
  4. GR-AtACAb10078370
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Ανατολικός Αστέρας, 1875
  7. 20