ΤΙΣ ΗΤΟ Η ΤΩΝ ΑΛΧΗΜΙΣΤΩΝ ΚΗΡΟΤΑΚΙΣ

WHAT WAS THE ARCHEMISTS' KIROTAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1930
  6. 127-133
    • Article relevant to the study of the archemistic kirotakis. The final result is that kirotakis was an instrument which controlled the temperature inside chemical apparatus, where reactions between vapour on solid substances were taking place. We could say that it was a raw thermometer.
    • Μελέτη σχετική με την εξακρίβωση της φύσεως της αλχημιστικής κηροτακίδος. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η κηροτακίς ήταν όργανο που χρησίμευε για την ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό χημικών συσκευών, όπου γίνονταν χημικές αντιδράσεις ατμών ή εξαχνωμάτων επί στερεών ουσιών. Πρόκειται δηλαδή, για το πρώτο χονδροειδές θερμόμετρο.