ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

TRIUMPHAL LECTURE ON THE BIENNIAL ANNIVERSARY OF THE GREEK REVOLUTION OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1930
  6. 58-69
    • Triumphal lecture by Kostis Palamas, on the biennial anniversary of the Greek revolution in1821.
    • Λόγος του Κωστή Παλαμά, που έδωσε στην Πανηγυρική Συνεδρία της 25ης Μαρτίου για την εκατονταετηρίδα της εθνικής παλιγγενεσίας.