ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- Α' ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΗ ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΣ, ΔΗΜΗΤΗΡ ΧΛΟΗ

TOPOGRAPHICALS UNDER THE PROPYLAEA OF ATHENS' ACROPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1928
  6. 647-648
    • The objective scope of the study is the ascertainment of the form of three sanctuaries of the area of Propylaea in Acropolis, particularly the Pandimos Aphrodite, the Curotrofos Earth and Dimitros who was nicknamed Cloe.
    • Αντικειμενικός σκοπός της μελέτης είναι η εξακρίβωση της μορφής των τριών ιερών της περιοχής των προπυλαίων της Ακρόπολης, δηλαδή της Πανδήμου Αφροδίτης, της Κουροτρόφου Γης και της Δήμητρος, της επονομαζόμενης Χλόης.