ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΝΑΣΘΑΙ

ABOUT GASES CREATED INSIDE LIQUIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δόσιος Κ
  5. 1926
  6. 84-87
    • The behaviour of gases created inside liquides are studied and interpretated.
    • Μελετάται και ερμηνεύεται η συμπεριφορά των αερίων εν τω γεννάσθαι.