ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ

THE PHOINIKEAN LETTERS OF KADMOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1959
  6. 1-33
    • This is a referance to the greek alphabet and writing as well as to the contribution of the ancient king Kadmos to letters. Concerning to the introduction of the alphabet to the ancient Thiva, the prominent aspect is that Kadmos introduced the phoinikean one. However archaeology pointed out that the only writing which could be introduced at that times is the Greek B.
    • Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το αλφάβητο, την ελληνική γραφή και την συμβολή του Κάδμου στα γράμματα. Η επικρατέστερη παράδοση αναφέρει ότι ο Κάδμος εισήγαγε το φοινικικό αλφάβητο στην Θήβα, γι αυτό και τα γράμματα αυτά ονομάζονται "φοινίκεια". Σύμφωνα όμως με πρόσφατες αρχαιολογικές εργασίες, ο ισχυρισμός αυτός του Ηρόδοτου δεν ευσταθεί και η μόνη γραφή που θα μπορούσε να έχει εισάγει, όντας βασιλιάς των Θηβών, είναι η Ελλαδική Β.