ΔΥΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

TWO CONTRIBUTIONS IN THE STUDY OF SHARING A PROPERTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Weiss Egon
  5. 1949
  6. 1-42