Τα κατά την ανακομιδήν των οστών Αδαμαντίου Κοραή από Παρισίων εις Αθήνας τη ογδόη Απριλίου του έτους 1877

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23389
  4. GR-AtACAb10078400
  5. Ελληνικά
  6. Αθήνησι: Εκ του τυπογραφείου της Φιλοκαλίας, 1877
  7. 44