Ελληνικά
Εν Αθήναις: Θεμ. Π. Βολίδου, 1933
λβ', 174 σελ.
  • Εκδίδονται αρωγή της Επιτροπής του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Αδ. Κοραή

Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εκδίδονται αρωγή της Επιτροπής του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Αδ. Κοραή
    1. Ελλάδα -- Σύνταγμα -- 1822