Ελληνικά
1854
8 σελ.

Έκθεσις Ιωάννου Κόνιαρη πρώην Δημάρχου Αθηνών επί του απολογισμού της διαχειρίσεώς του από Α' Ιανουαρίου μέχρι 12 Νοεμβρίου 1854 : προς το δημοτικόν Συμβούλιον Αθηναίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα
    2. Δήμαρχοι -- Αθήνα