Ελληνικά
Εν Αθήναις: Κ. Ι. Θεοδωρόπουλος, 1900
110 σελ. : χάρτης ; 22 εκ.
  • Περιέχει βιβλιογραφία

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος : περί της εθνογραφικής, δημογραφικής και κοινωνικής συγκροτήσεως του Πόντου & της ποντιακής παφλαγονίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφία
    1. Τραπεζούντα, Αυτοκρατορία της