Προς Τιμόθεον Β'

  1. Έννοια
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Προς Τιμόθεον Β'