Γεωπονία

  1. Έννοια
    1. Γεωπονία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800