Δογματική

  1. Έννοια
    1. Θεολογία -- Δογματική