Προτενσταντισμός

  1. Έννοια
    1. Προτενσταντισμός -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800