Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου : Τόμος Α

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοδρικάς, Παναγιώτης, (1762-1827)
  5. Παρίσι [Εν Παρισίω]: Ι. Μ. Εβεράρτου, 1818
  6. 294 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές