1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2057. DISSERTAZIONE critica sulla tragedia intitolata / Coloni di Candia. Coira, 1785 ΠΛΟΤΜ.Δ.262 (ΛΑΔ.Γ2 30-1)