722Ιςορία τοϋ ρε της σκότζίας. μετην ρίγησα τη.· έγκλητέοας. Όπόγ'.νε, είς σεκαιρον. έκεινας της ή αέρας. (Au verso du feuillet 7 :) Ένετίητι παρά Χριςοφόρω τψ Ζανέτω. αφοζ'. In-8° de 8 feuillets non chiffres (dont le dernier, probablement blanc, manque dans cet exemplaire). Sur le titre, marque typogra- phique de Christophe Zanetti. Remplace le n° 271 du tome II, p. 209. Communique par Ingram Bywater. Bibliotheque Bodleienne (a Oxford) : 8". A. 24. Th.

Ιςτορία του ρε της σκότζίας με την ρίγησα της εγκλητέρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιςτορία του ρε της σκότζίας με την ρίγησα της εγκλητέρας