696ΒΟυΔΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ. BVDAEI EPISTOLAE GRAECAE, PER ANT. Pichonium Chartemem Latinse factm. PARISIIS, M. D. LXXIIII. Apud Ioanncm Benenatitm. ln-4° de quatre feuillets et 206 pages. Sur le titre, une pique autour de laquelle s'enroulent un rameau d'olivier et un aspic a tete de salamandre, avec, au dessous, la devise : Βασιλεΐ τ' άγαΟώ, κρβτβρψ τ' αίχμητ?!. Pages a. deux colonnes, une pour le texte grec imprime avec les types de Garamond, l'autre pour la traduction latine. Peu commun, mais beaucoup moins rare que les editions anterieures. Bibliotheque d'Emile Legrand (a Paris).
ΒΟυΔΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ