641ΤΟ ΠΑΡΟΝ BIB Λ ΙΟΝ Ε Ν Α Ι . Ή παλαιά τε καΐ νέα δια&ήκη.fjTO ι το ά-Λος rati αναγγαιον αυτής. τα οποίον έτυπώ&τι τάρα νεα. ΈυιορΟώθ-ΛιΤαν δε και έξέβτ,σαν τινά πράγματα εσφαλμένα απερ εί·χεν πρότερον, μετά πολλής επιμελείας. ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑΙΣ. Αιτήσει κυοίου ίακώβου τοΰ λεογκίνου. Έτει τω άπο της έντάρκου οικονομίας. (Λΐί feuillet antepenultieme verso :) "Ετι τώ άπο τής ενσάρκου οίκονομίασ. αφξζ'. >£ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΪΦΧ Ψ Ω . Αα Β [3 Γγ Λδ Εε Ζζ Γΐη Θ9 11 Κκ (Et au dessous le mono- gramme de Jacques Leoncini). (Au feuillet penultieme verso :) Marque a la Fouine, avec les mots Τύπος Κουνάοου, a l'interieur, au dessous de l'ecusson. Et plus bas : VENETHS, Apud lacobum Leoncinum. MDLVII(sic). In-8° de 276 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc, divises en 35 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le trente-cinquieme qui n'en a que 4. Monogramme de Jacques Leoncini sur le titre, lequel est encadre de trois petits bois dans sa partie superieure. Quelques xylographies dans le texte. Livre de la plus extraordinaire rarete. Rappelons que l'auteur de ce curieux ouvrage est le hieromoine Joannikios Cartanos, grand protosyncelle de Corfou (voir sur lui le tome I, p. 22G-233). Le chapitre pr.o (184), que Charles Hopf a reproduit, d'apres la premiere edition, dans ses Chroniques greco-romanes (p. 266-269), commence, dans cette edition, au verso du feuillet signe ΓΓ et se termine au recto du feuillet signe ΓΤιιι. Le passage ou il est question d'Arsene de Monembasie se trouve, dans cette edition, au recto du feuillet signe It.

Η παλαιά τε και νέα διαθήκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η παλαιά τε και νέα διαθήκη