636ERO Τ I AN IGRAECI SCRIPTORIS VETVSTISSIMI VOGVM, QVAE APVD HIPPOGRATEM SVNT COLLECTIO. Cum annotationibus Bartholom?i Eustachii San- ctoseuerinatis, Medici ac Philosophi. EIVSDEMQVE EVSTACHII LIBELLVS DE MVLTITVDINE. CVM PRIVILEGIO. Venetijs, apud Lucam Antonium Iuntam. M D LXVI. (Au feuillet 152 recto :) REGISiRVM. ABCDEFGHIKLMN OPQRSTV. Onirics sunl quaternioncs prater Q et V ducrnio- nes. Tabula? vcro regislrum per se patet. Venetiis In officina Luc?antonij Iuntse. MDLXVI. In-4° de 20 feuillets non chiffres + 152 feuillets chiffres. Marque de l'imprimeur sur le titre. Rarissime et recherche. Collation du volume. Feuillets liminaires : Feuillet 1 : Le litre. Feuillet 2 : Epitrc dedicatoire : Iulio Feltrio de Ruvere, cardinali ainplissimo, Bartholom?us Euslachius f?licitatem. 124 BIBLIOGRAPHIE HELLΙNIQUE Feuillets 3 ΰ A verso : Bartholomaeus Eustachius lectori salulem. De cet avis au lecteur, nous dιtachons le dιbut, qui prιsente un rιel intιrκt et duquel il rιsulte que Constantin Rhallis a collaborι ΰ cette ιdition. Multi sane extiterunt qui difficiliores Hippocratis dictiones exponentcs, sublime eius dicendi genus ab eo quo alii Graeci usi sunt qui de re medica post ilium scripserunt longe diuersum omni studio et diligentia illuslrare conati sunt. Sed tanta fuit hominum negligcnlia, ne quid grauius dicam, ut solus Galeni libellus Explanalio linguarum Hippocratis inscriplus adhuc in lucem prodierit : lucubrationes ca'tcrorum cxposilorum, quo- rum maximus est numorus, ucl intericrint, ucl certe nondum in apertum relata; cognoscantur; quam ego iacturam ssepius cum animo meo considerans et de ca ualdc sollicilus, sedulo inues- tigarc ca>pi num aliquem ex ois forte fortuna inuenire possem. Dιmuni, post mullum diuturnumque laborem, resciui Erolia- num, quem sciebam hoc in gιnθre non inutilem operam nauasse, in Vaticana Bibliotheca reperiri. llac re audita et diligentius explorata, non sine maxima animi moi molestia certior fio hune libellum, nullo relicto cxemplo, Ileluetium quondam surri- puissc, eius legendi facilitate a bibliotheca' pra'fectis impetrata. Dιterrait me id maximopore, et fortasse factum esset ut ab hac cogitatione animum omnino abducercm, nisi me, prader opi- nionem, amicus quidam turn mihi occurrens admonuisset ne spem plane ahiiecrem reperiendi Erolianum : scire se cura libel- lum uolumini Hippocratis adiunclum, quod alij ferme omnes ignorabant, in cadem bibliotheca extare. llac spc ductus, stu- diosc inquiro : tandem inuenio libellum : sed, ne uoti compos fiam, totum lacerum et in plcrisque locis mutilum. Illico aero Constantinvm Rallvm, nationc Grecian, ciiisqiœ linqux peritissi- mum et mitltse lectionis uirum, conuenio : simulque Viuianum Brunorum, grœcarum litterarum apprime studiosum, adeo; cosque in laboris lioncsti socictatem noco : ipsi vero, pro summa humanitalc, et quia quisque nostrum amplissinio cardinal!. Urbini inseruit et domi su,v a/itur, mihi facile obtpmpcrarunt. οnsudauimus igitur simul omnes, donec ell'eeimus ut Krolianus, qui tam diu (Iclituil, possil a lionarum artium sludiosis nostra' ANNEE lu60 125 aalatis, grœce et latino legi. Visum est autem nobis, quamuis sit multiplicitι)' deprauatus, tamen nihil immutare, sed qualem accepimus, in lucem emittere. Vt ucro huius laboris fructus cxlarct iiberior, animaduersiones quasdam meas adscripsi et loeos plurimos ex Hippocrate excorptos, partira a librario, ut opinor, maie descriptos, partira ab Krotiano ipso, breuitatis stu- dio, praitermissos; ex quibus percipitur faeillimc non modo Erotianο interpretationem cura Ilippoeratis sontentiu consen- tire, uerum etiara errasse noimullos alios eius interprθtes. Etc., etc. Cet avertissement est datι de Rome, premier juillet 15G4. La seconde moitiι du feuillet \ verso est remplie par l'errata. Le f. 5 contient : Authores, quos Erotianus in opθre testes citβt. Feuillets G ΰ 14 : Index alphabιtique des mots grecs de l'ouvrage. Feuillets 15 ΰ 20 : Tabula lib'ri de mullitudine. Feuillets 1 ΰ 12? : Krotiani Onomaslicum. Feuillets 125 ΰ 152 : Libellus de mullitudine. bibliothθque nationale de Paris : Invent. X 2000. l!ibliothω

EROΤIANI GRAECI SCRIPTORIS VETVSTISSIMI VOCVM, QVAE APVD HIPPOCRATEM SVNT COLLECTIO

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. EROΤIANI GRAECI SCRIPTORIS VETVSTISSIMI VOCVM, QVAE APVD HIPPOCRATEM SVNT COLLECTIO