631ΒΙΒΛΙΟΝ TOY OKTCOBPIOY MHNOC- Περιέ'^ον την πρέπουσαν αύτψ, άπασαν άκολουθίαν. "Ετει άπο της Θεογονίας, χιλιοςω πεντακοσιοστω εξικοστφ εκτω : — ΜΙΜΗΤΑΙ eCTG TOV XPICTOV. (Au verso du dernier feuillet :) Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία, α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ. "Απαντα είσί τετράδια, πάρεξ του υστέρου, δπέρ έστι δυάδιον. (La marque a la Fouine, avec les

ΒΙΒΛΙΟΝ TOY OKTΩBPIOY MHNOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΒΙΒΛΙΟΝ TOY OKTΩBPIOY MHNOC