615το oeioN και ιεροΝ €ΥΑΓΓ€ΛΙΟΝ : — (A la fin :) Ή τών τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία αβγδεζηθικλ μνξο απαντά είπ τετράδια. Ένετίησιν παρά.χρι,ττοψόρω τφ ζανέτω νεωςΐ μετά πολλής έπ·.μελε(ί)ας διορθωθεν, κα'. έντυπωθέν, ετε1. τφ άπα της ένσάρκου οικονομίας αφξγ'. In-folio de 120 feuillets non chiffres, divises en 15 cahiers de 8 feuillets chacun. Texte a deux colonnes, 41 lignes a la colonne pleine. Impression rouge et noire. Xylographie du Crucifiement au verso du titre. Marque de l'imprimeur a la fin. Rarissime. Commu- nication du R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos).

ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ