597M. T. Cicero- NIS DE OFFICIIS. LIBRI III. Cato maior, siuc de Senectutc. L?lius, siue de Amicitia. Somnium Scipionis. Paradoxa. Syllogc lib. de Repub. ΘΕΟΔΩ- ΡΟY ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΛ1 ΟΝΕΙΡΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ. POST POSTREMAM NAVGERIAna»), $ Viclorianam, correctionem Emendata
Cicero-NIS | ΘΕΟΔΩ-ΡΟY

DE OFFICIIS LIBRI III

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. DE OFFICIIS LIBRI III