504— :ΤΡΙΩΔΙΟΝ : — (Λ la fin :) Το παοόν βιβλίον τετΰπωται μεν ένετίησι, πόνω -/ριστο- aoiou του ζανεττου αετά πλείστης άναννώσεως και κατορΟώσεως : —

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΡΙΩΔΙΟΝ