535ΜΗΝ IANNOTAPIOC· ΤΟ ΠΑΡΟΝ MHNAION ETVnGJOH ενετίησιν υ.ετα πολλής επιμελείας και διορθώσεως · και περιέχει πλεΐςά τοοπάοια, ίδιόΐλελα, κανόνα; τε καΐ συναςάρια, ά συλλεχΟέντα νυν εκ πολλών, καΐ καλών βίβλων ουκ ήταν έν τοίς άλλοις τοις προ- τυπωίεΐσι παοά των άλλων [Αηναίοις. διό συνεχωρήΟ/, χάοις υπό τής έκλαυ-ποοτάτης γερουσίας των ενετών, τω κυρίω άνδρέα, και ίακώβω των σπινέλλων ριονετάριοί τής ενδοςωτάτης ταϋτ/,ς πόλεως των ενετών δι' ετών κ', Ίνα μηοεις τολαήτη τυπώσαι, αήτε αλλοΟ',τυπω- ()έντα πωλήσα.'. εν τοις χωρίοις ταυτησι τής αρχής ¦ ει οέ αή, τοιαΰτην οιοσει δίκην, οία συνέχεται εν τή χάριτι :— Χ- έ'τει από τής θεογονίας νιλιοςώ πεντακοσιοςω πεντηκοςώ πρώτω. ΜΙΜΗΤΑΙ GCTG TOV XPICTOV- (A la fin :) ή τών τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία. αβνδεζ/,Οικλυιν ξοπρστυ^χψω αα ββ. άπαντα εΐσι τριάδια. Το παρόν ριήναϊον έτυπώΟη ένετίησιν. έν οικία Ανδρέου και Ιακώβου τών σπινέλλων, ιχονετάοιοι της έκλαμπρωτάτης αρχής τών ενετών. Επιτελεία δε, Βασιλείου ιερέως τοΰ βαλέριοος. Ετει τώ από τής ένσάοκου οίκονου.ίας του κΟ" και θϋ και σρς'ήμών Ίΰ Χϋ, αφνβ'. ριηνι οευοοκαοίω, 9'. In-folio de 156 feuillets non chiffres, divises en 2G cahiers de six feuillets chacun. Signatures : α-ω et αα-ββ. Titre dans un encadrement grave sur bois. Marque typographique a la fin du volume. Impression rouge et noire. Rarissime. Communique par A. Papadopoulos Kera- meusetle R. P. Matthieu. Bibliotheque du Seminaire de Chalki. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos).

ΜΗΝ IANNOΥAPIOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ IANNOΥAPIOC