846 [ΩΡΟΛΟΠΟΝ.] A la fin :)αβγδεζηΟικλ[χνξοπρστυφχψω. ΑΒ Γ Δ Ε Ζ Η ΘΙ ΚΑΜΝΞΟΠΡΣΤΪΦΧΨΩ. "Απαντα tle-l τετράδια. Έτει ατζο της ενσάρκου οικονομίας, τοΰ κΰ καΐ θϋ χαΐ σρς ήαών ω Χΰ. 1595 (sic). In-16de384 feuillets non chiffres, signes comme il est indique dans le registre ci-dessus. Impression rouge et noire. De cet Horo- logium, je ne connais que sept feuillets, qui m'ont ete gracieusement offerts par L. Thuasne. Ils ont du etre detaches du volume dont ils faisaient partie par un vandale amateur de gravures sur bois, car chacun d'eux contient une xylographie assez finement executee, dont une fort jolie marque de Christophe Zanetti, avec les initiales C. Z.

ΩΡΟΛΟΠΟΝ.]

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΠΟΝ.]