757 ΜΗΝ IANNOYAPIOC OYTOCI Τετΰπωται ένετίησι. εις το ση μείον τοΰ ευαγγελισμού της μακαρίας και αειπαρθένου θκοΰ Μαρίας, παρά κυρίου Ιωάννου βαπτιστού, τοΰ όικαινοΰ. "Ος έςΐν εκ τοΰ ναρακ- τηρος, τοΰ ιδίου γράμματος των σπινελ.ών. άναλώμασι μεν τοις έαυτοΰ. επιτελεία ok και επιδιοθώρσει (sic), Γρηγορίου του μαλαξοΰ; Ετει άπα τής ένσάρχου οικονομίας. αφπβ'. ΜΗΜΙΤΑΙ (sic) ECTAI (sic) TOY XPICTOY. (A la fin :) "Απαντα είσΐ τετράδια. αβγδεζηθικλμνξοπρσ. In-folio de 144 feuillets non chiffres, divises en 18 cahiers de 8 feuillets chacun. Sur le titre, la meme vignette et les memes legendes signalees ci-dessous, n° 778". Monogramme de l'imprimeur a la fin du volume. Titre place dans un encadre'ment grave sur bois. Impression rouge et noire sur deux colonnes, 44 lignes il la colonne pleine. Petites xylographies pieuses dans le texte : S. Basile (f. 2 v°); Bapteme du Christ (f. 36 v°) ; S. Jean Baptiste (f. 47 r°) ; S. Antoine (f. 78 v°) ; S. Athanase et S. Cyrille (f. 83 v°) ; S. Euthyme (f. 90 v°) ; S. Gregoire le theologien (f. 110 r°) ; S. Jean Chrysostome (f. 120 v°); S. Basile, S. Gregoire et S. Jean Chrysostome (f. 134 r°). Rarissime edition. Communique par le R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere de Uoussico (Mont Athos).

ΜΗΝ IANNOYAPIOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ IANNOYAPIOC