21. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩιΑΙΑΙ ΕΝΝΕΑ. ARISTOPHANIS COMOEDI,E NOVEM. Πλούτος Plutus Νεφέλαι Nebulae Βάτραχοι Ranae Ίππεΐσ Equites Άχαρνεΐσ Acharnes Σφηχεσ Vespae "Ορνιθες Aues Είρηνη Pax Έκκλησιάζουσαι Contionantes [Au verso de I'avant-demier f., apres le registre.] Venctiis apud Aid 11 m. M.IID. Idibns Quintilis. — In hoc idem quod in aliis nostris impetrauimus. Petit in-folio de 548 ff. non chiffres, dont le dernier enti£rcment blanc. Signatures α-ω et A-T. 45 caliicrs de 8 ff. cliacun, excepte 5 de 10 ff. (δ, ο, Π), 5 de 6 ff. (?, Ζ, Τ) et 1 de 4 ff. (M). 52 vers a la page pleine. Des sdmlies imprimecs en plus petits caracteres accompagnent le textc. Premiere edition due aux soins de Marc Musurus. Elle est d'une grande rarete. Vend. 76 francs, La Valliere; 90 fr. Soubise; 160 fr. (tres bel cxemplairc) S. Ccran ; 425 fr. Firmin-Didot; 150 fr. maroq. bleu, d'O...; 100 fr. Coulon; 80 flor. Meerman; 150 fr. Heber (a Paris); 12 liv. 5 sh. bel exomplaire dans sa premiere reliure en maroquin, le meme Heber (a Londres); des exemplaires fort mediocrcs ont etc vcndus : 22 fr. Debure; 17 fr. Boutourlin. Bibliotbeque nationale de Paris, Υ 555 Reserve et Υ 554 Reserve. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΝ. Βίβλοι Άριστοφάνευ;, θειο; πόνο;, αίσιν Άχαρνεύς κιτσο; επί χλοερών πουλΰς εσειτε κόμην' 46 BIBLIOGRAPIHE HELLENIQUE. ¦ήνίδ' όσον Διόνυσον έχει σελϊ:, οία δέ [Λΰθοι •ίίχεΟσι, φοβερών πληθ fationc dicit : ο Siuccnt liabcnlur sola in cditiuno Aldina, » quod cl G. F. llcrmannus in itua editione secunda Nubium (1850, in-8"), prtelat. p. 21, conBrmat dicens : « Qua; edilio anno edila MCCCCXCVIII, el a;talc ct diguitate prinecps est, verusque cl unicus foils scholiorum. Β Hoffmann. 29 MARS 1409
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΕΝΝΕΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΕΝΝΕΑ