20. Ερωτήματα του χρυσολωρα. In-8° sans lieu ni date, mais imprime, vers 1490, a Florence, cliez Laurent Francois-d'Alopa, avec les memes caraeteres que ceux des Scliolies du Callimaque et de l'Apollonius dc Bliodes, et tres probablement par les soins de Janus Lascaris. Le volume se compose de 64 ff. non cbiffres, signes α-θ, et divises en 8 caliiers dc 8 ff. cliacun. 22 lignes a la page pleinc. Au verso du dernier f. on lit cette souscription : ΤΕΛΟΣ ΤΙΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΚΗΣ TOT ΡΧΤΣΟΛΩΡΑ (sic). Vicnt ensuite l'alphabct grcc. Edition d'une excessive rarcte. Vend. 500 fr. Bricnnc-Lairc; 80 fr. d'O...; 2 liv. Bibliotlieque de Siston-l'ark (en decembrc 1884).

Ερωτήματα του χρυσολωρά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτήματα του χρυσολωρά