10821. —'Ομιλία κατά της πολυτελείας των φορεμάτων. Σμύρνη 1857. Εις 8ον, σ. —. ΕΤΒ 789. -Χ

Ομιλία κατά της πολυτελείας των φορεμάτων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία κατά της πολυτελείας των φορεμάτων.