10820.— Νόμος ΥΛΓ". Περί τελωνιακού δασμολογίου. Εις φύλλον, σ. 43. Του 1857. Έκ του Έθν. τυπογραφείου. IB 53, 949.

Νόμος ΥΛΓ". Περί τελωνιακού δασμολογίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος ΥΛΓ". Περί τελωνιακού δασμολογίου.