10812.-Έτος νέον 1857. — [κάτω:] Ό Διανομεύς της Συνταγματικής. Μφ. 0.23x0.31. Στίχοι. "Αρχ. "Αν και υπάρχουν πολλαχοΰ Ναοί ευδαιμονίας,---IB, 90. *

Αν και υπάρχουν πολλαχού Ναοί ευδαιμονίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αν και υπάρχουν πολλαχού Ναοί ευδαιμονίας