10304. — Dhidhaskalia ckristianiki tiporneni dhia prostaghis tu eclamprotatu kiriu Petru Bonamie archiepiscopu Smirnis is chrisin ton catholicon. Smirni 1836. Εις 16ον, a. 192. UH. MG. 1247.2. #-

Dhidhaskalia ckristianiki

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Dhidhaskalia ckristianiki