10280. - Άρ. 17. Κατάπλοι τοΰ λιμένος τής Ν. Σΰρας. Τή 18.'Ιουλίου 1835. Μφ. 0.11 Χ 0.31. ΕΒΕ. Τμ. Χφ.

Κατάπλοι του λιμένος της Ν. Σύρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάπλοι του λιμένος της Ν. Σύρας