10272. - Άθανάσιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ
Άθανάσιος

Το κείμενον - συγχωρητική ευχή - περιβάλεται υπο δώδεκα εικόνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το κείμενον - συγχωρητική ευχή - περιβάλεται υπο δώδεκα εικόνων