10271.-Τω Μεγαλειοτάτω καΐ Γαληνοτάτω Βασιλεΐ τής Ελλάδος 'Οθων [κάτω·'] Έν Ναυπλίφ, τή 11 Μαρτίου 1833 Ό ελάχιστος Δ. Κ. Βυζάντιος. Μφ. 0.31 Χ 0.42. Στίχοι. ΔΑΚ—. *
Δ. Κ. Βυζάντιος

Τω Μεγαλειοτάτω και Γαληνοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος 'Οθων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τω Μεγαλειοτάτω και Γαληνοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος 'Οθων