10236. - Προκήρυξις Β' [κάτω:] "Υδρα τή 6 Μαρτίου 1831 ό Συντάκτης Α. Πολυζωΐδης. Μφ. 0.22x0.33. Περί εκδόσεως τής έφ/Λπόλλων, έν "Υδρα. ΙΙρβλ. αριθ. 10214. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Α. Πολυζωΐδης.

Προκήρυξις Β'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις Β'