10227. - 'Ιστορία της Βασιλίσσης Έσθήρ. Έν Μελίτη Έκ της 'Αμερικανής τυ- πογραφίας. 1831. Εις 12ον, σ. 12. *

Ιστορία της Βασιλίσσης Εσθήρ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Βασιλίσσης Εσθήρ