10217. - Άριθ. 3944. 'Οργανισμός των χαρτονομισμάτων. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος. Μφ. τής 31 "Ιουνίου 1831, έν Ναυπλίω. Έν αντιγράφω παρά ΓΧ - .

Οργανισμός των χαρτονομισμάτων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οργανισμός των χαρτονομισμάτων.