10201.- 'Αριθ. 188. Ελληνική Πολιτεία. Ψήφισμα. Ό Κυβερνήτης τής Ελλά- δος, [κάτω:] Έν Ναυπλίω τη 5 'Οκτωβρίου 1830. Μφ. Περί αποδόσεως χρεών συνωμολογημένων εις τουρκικά νομίσματα. 'Εν αντιγράφω · παρά ΓΧ - .

Περί αποδόσεως χρεών συνωμολογημένων εις τουρκικά νομίσματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί αποδόσεως χρεών συνωμολογημένων εις τουρκικά νομίσματα