10191·-Διάταγμα τής Ελληνικής Εταιρείας. Reglement de la Societe Hellenique [έν τέλει:] Imprimerie de Firmin Didot, Rue Jacob, No 24. Εις 8ov, σ. 19 + 1 ά.ά. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1829. ΕΒΕ—, IB 30, 732.

Διάταγμα της Ελληνικής Εταιρείας. Reglement de la SocieteHellenique

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάταγμα της Ελληνικής Εταιρείας. Reglement de la SocieteHellenique