10174.- 'Αριθ. Ι. Πράξις της Διοικήσεως------------διά τής οποίας προβλέπε- ται ή εσωτερική ευταξία τών διαφόρων Φυλακών και Δεσμωτηρίων, και ή πειθαρχία τών καταδικασθέντων και φυλακωί)έντων. Κορφοί, 3 Δεκεμβρίου 1827. Μφ. 0.24 Χ 0.38. Ίταλιστί και ελληνιστί. ΔΒΖ - .

Αριθ. Ι. Πράξις της Διοικήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Ι. Πράξις της Διοικήσεως