10170.-Είδοποίησις [Κάτω:] "Αθήναι. 19. 'Οκτωβρίου 1825. Ό Διοικητής των τακτικών στρατευμάτων Συνταγματάρχης Φαβιέ
Φαβ | ιέ

Κατάλογος των αποδοχών εις ενδύματα, όπλα, τροφήν και μισθόν των κατατασσόμενων εις τον Τακτικόν Στρατόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος των αποδοχών εις ενδύματα, όπλα, τροφήν και μισθόν των κατατασσόμενων εις τον Τακτικόν Στρατόν