10163. - "Ελληνες ! Μόλις άναλαμβάνων από τήν πολυήμερον καΐ δριμυτάτην νόσον,----- [κάτω:] Έν "Υδρα τη 15 νοεμβρίου 1824. Ό πατριώτης Γ. Κουν- τουριώτης. Μφ. 0.34χ0.4δ, τρίστηλον. Κατά τής διχόνοιας. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. -Η-
Γ. Κουν-τουριώτης.

Έλληνες ! Μόλις αναλαμβάνων από την πολυήμερον και δριμυτά την νόσον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλληνες ! Μόλις αναλαμβάνων από την πολυήμερον και δριμυτά την νόσον