10155. - Λεξικόν τής Γαλλικής γλώσσης, παρά Γρηγορίου Γ. Ζαλίκογλου Θεσσαλονικέως. Dictionnaire Francais - grec - moderne, Par Gregoire G. ZallCO- glos, de Thessalonique. A Paris, chez Dondey - Dupre pere et fils, imp - lib. rue Saint-Louis, N° 46.au Marais. 1823. Παρά Τυπογράφω Ι. Μ.Έβεράρτω-MDCCCIX. Εις 8ον, σ. 2 ά. ά. + φ. 1 ά. ά. + σ. ξη' + 576. ΕΒΕ—. -Κ-

Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης