10152. - Παράγραφος γραφής ενός Γραικοϋ Α. προς τον φίλον του Ν[ι- κόλαον Παγκαλάκην] περί τής καταστροφής τής Χίου [έν τέλει:] Έν Σμύρνη τη 31 Όκτωμ. 1822 ό φ[ίλος] 'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας. Εις 16ον, σ. 38. ΜΜΠ —. *
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας.

Παράγραφος γραφής ενός Γραικού Α. προς τον φίλον του Ν[ι-κόλαον Παγκαλάκην] περί της καταστροφής της Χίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράγραφος γραφής ενός Γραικού Α. προς τον φίλον του Ν[ι-κόλαον Παγκαλάκην] περί της καταστροφής της Χίου