10147.— Κύριε Ό κύριος Πεντεδέκας μοί παρέστησε το γράμμα σας..... [κάτω:] 1821 Μαΐου 23 Τάσιον Γεώργιος Κατακουζηνός. Μφ. 0.24x0.32, περί αποδόσεως τών πραγμάτων «όπου έπάρθηκαν άπό τά αρχοντικά όσπή- τια υπό τών στρατιωτών. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Γεώργιος Κατακουζηνός.

περί αποδόσεως των πραγμάτων «όπου έπάρθηκαν από τα αρχοντικά οσπήτια υπό των στρατιωτών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί αποδόσεως των πραγμάτων «όπου έπάρθηκαν από τα αρχοντικά οσπήτια υπό των στρατιωτών.