10131. ~ Γρηγόριος έλέω Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας

Γρηγόριος έλέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γρηγόριος έλέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας